GODZINY OTWARCIA

Pon - Pt 9:00 - 17:00

ADRES BIURA

ul. Żwirki 17, Łódź

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Revisit Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi (90-529), ul. Kpt. Pilota Franciszka Żwirki 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664354, REGON 366592497, NIP 7252182872. Kontakt z Administratorem Użytkownik może uzyskać informacji w drodze listowej (ul. Kpt. Pilota Franciszka Żwirki 17, 90-529 Łódź), mailowej ([email protected]) lub telefonicznej (+48 602 418 523).
 2. Administrator oświadcza, że wdrożył i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Grzegorz Polak działający z ramienia Kancelarii Prawnej Expressis Verbis sp. z o. o.  Kontakt z Inspektorem może Pani/Pan uzyskać w drodze mailowej [email protected], telefonicznej +48 725 439 290 lub listownej Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, 26-400 Przysucha.
 4. Dane osobowe każdego Użytkownika z osobna są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu wykonania zawartej przez Użytkownika z Revisit Home spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowy dotyczącej świadczenia usług oferowanych przez Revisit Home spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a także wykonania ciążących na Revisit Home spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązków prawnych, weryfikacji wiarygodności płatniczej, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego usług objętych ofertą handlową Revisit Home spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do potrzeb Użytkownika, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
 1. imię i nazwisko,
 2. numer telefonu,
 3. adres korespondencyjny,
 4. adres e-mail,
 5. adres IP,
 6. NIP (fakultatywnie).
 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 t.j.).
 2. Revisit Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom podmiotów:
 1. podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których Revisit Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje własne zobowiązania jak np. przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje,
 2. podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,
 3. właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe Użytkownika,
 4. organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 1. Użytkownik ma prawo do:
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 4. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. sprostowania swoich danych osobowych;
 6. przenoszenia swoich danych;
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 1. Dane osobowe Użytkownika nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

 

Już są! Otwieramy sprzedaż inwestycji Kilińskiego 12

Będzie dostępne ponad 100 mieszkań, zarezerwuj najlepszy układ dla siebie!

Revisit Home wykorzystuje pliki cookies, korzystając ze strony akceptujesz naszą politykę prywatności.