Developer's agreement vs. preliminary agreement, how do they differ?

Umowa deweloperska a umowa przedwstępna

Proces zakupu mieszkania z rynku pierwotnego może przebiegać inaczej w zależności od tego, czy lokal jest już wybudowany, czy też dopiero powstanie. Dlatego też umowy deweloperska oraz przedwstępna dotyczą przeniesienia prawa własności na nabywcę, ale różnią się od siebie w kwestiach prawnych. Na co należy zwrócić uwagę?

Umowa deweloperska

Ten rodzaj dokumentu został opisany w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu z dnia 16 września 2011 roku. Za jego pośrednictwem deweloper zobowiązuje się do przeniesienia własności na osobę, która kupuje nieruchomość, jednak dopiero po tym, kiedy inwestycja dobiegnie końca. W zamian nabywca ma uiścić świadczenie pieniężne na poczet nabycia tego tytułu. Właściwa finalizacja transakcji nastąpi dopiero po wybudowaniu obiektu.

W umowie deweloperskiej zamieszcza się zapisy na temat ceny lokalu, dat rozpoczęcia i ukończenia prac, terminu przeniesienia własności oraz kary za niewywiązanie się z ustaleń. Właśnie ta ostatnia informacja jest najważniejsza – obecnie prawo wymaga, aby deweloper wskazał konkretny moment, w którym planowany zakup nieruchomości będzie możliwy. Wszystko po to, aby budowa nie przeciągała się w czasie.

Dodatkowo, inwestor ma obowiązek założyć rachunek powierniczy. Środki z niego są przeznaczone na zwrot funduszy w sytuacji, gdy deweloper lub bank ogłosi upadłość, lub gdy jedna ze stron odstąpi od umowy deweloperskiej.

Co ważne, dokument ten musi zostać podpisany u notariusza.

Umowa przedwstępna

Informacje na temat tego dokumentu znajdują się w Kodeksie cywilnym, w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Jego forma nie została narzucona, ale litera prawa stwierdza, że umowa przedwstępna, inaczej zwana umową przedsprzedaży, określa zobowiązania obu stron w zakresie umowy przyrzeczonej.

Znajdziemy tam zatem informacje na temat wysokości zaliczki albo zadatku, które mają zostać uiszczone, terminu przeniesienia tytułu własności lokalu oraz konsekwencje odstąpienia od ustaleń. Co ważne, umowę przedwstępną podpisuje się nie tylko z deweloperem, bowiem stroną w takiej transakcji mogą być również inne podmioty.

O czym należy pamiętać?

Są dwie główne różnice między opisywanymi dokumentami. Po pierwsze, dotyczą innych przedmiotów: umowa przedwstępna opisuje obiekt, który istnieje, natomiast deweloperska – obiekt, który dopiero ma powstać. 

W związku z powyższym, drugą różnicą jest data przeniesienia tytułu własności. Budowa lokalu trwa zazwyczaj kilka lat, i taki też okres obejmuje umowa deweloperska. Tymczasem umowa przedwstępna najczęściej dotyczy krótszego czasu, na przykład miesięcy lub nawet tygodni.

Źródło: https://pcg.pl/informacje/umowa-deweloperska-a-umowa-przedwstepna-czym-sie-od-siebie-roznia-pcg

WPISY

Zobacz inne wpisy

06.03.2023

What are the formalities when buying an apartment?

30.10.2023

Zakup apartamentu inwestycyjnego w centrum dużego miasta – czy to się opłaca?

30.10.2023

Łódź, miasto w rozkwicie – dlaczego warto tutaj zamieszkać i zainwestować?

08.10.2023

Kamienica przy Operze – czy warto zainwestować w tę nieruchomość?

08.10.2023

Czym tak naprawdę są mieszkania premium?

07.09.2023

Nowe mieszkania w Łodzi! Przegląd najciekawszych inwestycji premium.

18.08.2023

Wiarygodność dewelopera. Kluczowy czynnik przy wyborze i zakupie mieszkania.

18.08.2023

Penthouse – co to jest? Wznieś się najwyższy poziom luksusu. 

26.06.2023

Tenant changes - what are they and when can they be made?

Apartments Łódź :: Copyright © 2022 Revisithome.pl all rights reserved |. Privacy Policy | Design: Proformat

Leave a message, we will contact you.

en_US